RECOMENDACIONES SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA COVID-19

Recomanacions de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) davant de la pandèmia de COVID-19 C

Amb l’objectiu d’evitar la propagació nosocomial i protegir els professionals sanitaris davant la pandèmia de COVID-19, la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) realitza les recomanacions següents de caràcter general:

 • Suspendre i/o ajornar aquelles proves diagnòstiques o terapèutiques que tenen caràcter electiu, és a dir, mantenir només els procediments urgents i emergents.
 • Evitar les consultes presencials. En les circumstàncies que sigui possible, es faran via telefònica/telemàtica.
 • Portar el fonendoscopi si és possible a la butxaca de la bata, i netejar-lo després d’auscultar un pacient i abans d’auscultar-ne un altre.
 • Assegurar una neteja i desinfecció correctes de superfícies de treball constant de metges (teclats d’ordinadors, taules de treball…). Si és possible, minimitzar compartir aquests espais.
  amb altres companys i si no fos possible, limitar lús de cada zona de treball al mínim de treballadors.
 • No compartir habitació de guàrdia entre diversos companys de feina.
 • De moment, evitar sessions clíniques que impliquin un nombre més gran de 4 professionals sanitaris.
 • Recomanar als pacients hospitalitzats evitar espais comuns i limitar les visites dels seus familiars al mínim imprescindible.
 • Evitar recollir els papers/documents i manipular les peces que el pacient deixarà als seus acompanyants.
 • Sempre que el personal sanitari toqui un pacient, haurà d’extremar al màxim les mesures d’higiene de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica abans i després del contacte.
 • Posar màscara quirúrgica als pacients amb clínica respiratòria.
 • Abans de realitzar un procediment diagnòstic/terapèutic, realitzar un triatge de valoració de risc d’infecció per COVID-19 d’acord amb la classificació següent:En funció del risc d’infecció per COVI-19 del pacient i de la prova cardiològica a realitzar es prendran les mesures de protecció següents:

Mesures de protecció

Nota:
1) Tot el material es rebutjarà després del seu ús en contenidor específic, a excepció dulleres i pantalla facial que shauran de rentar.
2) Tècnica d’higiene de mans: Consulteu figures 1 i 2 al final del present document. (font de procedència: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)
3) Seqüència de col·locació i retirada de l’equip de protecció individual: Consulteu la figura 3 al final del present document. (font de procedència: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social)

Aquest document pretén servir dajuda per a la pràctica clínica en làmbit de la cardiologia i és complementari a les recomanacions específiques de les associacions/seccions de la SEC
per al maneig dels pacients positius per a COVID-19. Consulteu els links adjunts.

Finalment, volem enviar un missatge de suport i reconeixement per a tots els professionals sanitaris que ajuden a fer que l’impacte d’aquesta pandèmia sigui el menor possible.

Una forta abraçada.

Comitè Executiu de la SEC

.

Figura 1. Tècnica d’higiene de mans amb aigua i sabó i antisèpsia amb preparats de base alcohòlica. Font de procedència: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

.

.

Figura 2. Els cinc moments per a la higiene de mans.
Font de procedència: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

.

.

Figura 3. Seqüència de col·locació i retirada de lequip de protecció individual.
Font de procedència: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

.