Prevenir Ictus Centro de cardiología Loubad Iriarte

LA CONTAMINACIÓ AUGMENTA EL NOMBRE D’INFARTS I ICTUS

L´Organització Mundial de la Salut afirma que l´aire contaminat és causant de múltiples problemes de salut. Més concretament augmenta les malalties cardiovasculars, com ara l’infart, l’angina de pit, l’ictus o la insuficiència cardíaca.

Tant la Fundació Espanyola del Cor com l’OMS adverteixen dels riscos de la pol·lució. S’estima que el 80% de les persones que resideixen a grans ciutats respiren un aire amb nivells de pol·lució molt per sobre del que es considera saludable.

L’ictus i la malaltia coronària representen el 80% de les morts per pol·lució

La malaltia coronària i ictus són les dues patologies més afectades i representen el 80% de totes les morts causades per la contaminació ambiental.

Un estudi publicat al Journal of the American Heart Association el 2015 estableix que hi ha més probabilitat de patir una malaltia cardiovascular a causa de la contaminació, especialment entre persones que ja tenen factors de risc com és el cas de la diabetis.

A més, la pol·lució incideix en l’increment dels casos de diabetis, hipertensió arterial i malalties respiratòries, com l’asma i el càncer.

Revisions cardiològiques

Les revisions cardiològiques han de realitzar-se de manera periòdica per totes les persones, especialment aquelles que visquin a ciutats i presentin factors de risc cardiovascular.

Així, podran mantenir un control periòdic de l’estat cardiovascular, del risc i de la seva evolució per evitar patir esdeveniments cardiovasculars relacionats amb la pol·lució.